Има ли заем на вноски за 15 минути?

Как цифровата революция оформя финансовите екосистеми? Какво е въздействието на изкуствения интелект и машинното обучение върху реорганизацията на процесите за кандидатстване за кредит и оценката на кредитния риск? Можете ли да вземете сигурен онлайн заем само за 15 минути?

В момента финансовият свят преживява поредната цифрова революция. Тази промяна безвъзвратно ще промени начина, по който спестяваме, инвестираме и вземаме назаем пари. Движещата сила на всички тези промени е, разбира се, все по-напредналите технологии и още по-съзнателното използване на данни – най-мощната валута на съвременния свят.

Разсрочени заеми – динамично развитие на канали за отдалечено обслужване на клиенти

Може би най-важната стъпка в развитието на съвременните финансови услуги е да се даде възможност на клиентите да кандидатстват и да обслужват финансови продукти чрез Интернет. Оттогава до днес развитието на отдалечените канали продължава да губи скорост. Днес можем да управляваме финансите си от един прост банков интерфейс, дори ако имаме сметки в няколко различни банки.

Бързото развитие на отдалечени канали в резултат на динамичното развитие на съвременните технологии и благоприятното им приемане от клиентите (особено заеми на вноски) също промени отношенията между клиента и финансовата институция.

Ролята на финансов съветник се промени напълно. В миналото той действаше като посредник, който не може да бъде пропуснат в процеса на обслужване на клиенти. Днес неговата роля е насочена повече към професионални съвети. Както кандидатстването за финансови продукти, така и обслужването на клиентите в много случаи са напълно автоматизирани.

Ролята на съветника се определя до голяма степен от клиента – тя може да се ограничи само до консултации, но също така да включва цялостно или частично обслужване на клиенти, кандидатстващи за офлайн заеми. Всичко зависи от нашите индивидуални предпочитания и очаквания, свързани с услугата.

Източник: Бързи и ипотечни кредити Sofia Cash

Alex Georgiev