Прецизно земеделие – същност, технологии и ефективност

В агро сектора у нас активно се заговори за прецизно земеделие. Някои по-големи земеделски стопанства вече имат ефективно интегрирана система от висок ранг, докато за други самият термин буди пълно недоумение. Ето защо ще обърнем внимание на точно този въпрос. Какво е прецизно земеделие, на какви технологии се базира и каква е неговата ефективност?

Същност на системите за прецизно управление на земеделските дейности

Прецизната земеделска система извършва телеметричен контрол на всички земеделски операции. За целта се използват специални устройства, които позволяват в онлайн режим да се следи количеството посевен материал, внесените торове и прибраната реколта. Да се извърши контрол на работното време за всеки вид оборудване по операции, както и на разходите за горива и смазочни материали.

Цялата информация от устройства и сензори се показва в реално време. На разположение са изображения и отчети за предходни периоди за извършена по-рано работа. Всички данни са подробни и точни, всички счетоводни и статистически данни са достъпни денонощно.

Прецизното земеделие е иновативен подход на управление на земеделски стопанства, който използва последните технологии за подобряване на качеството на реколтата. Технологиите включват използването на точни данни за дистанционно наблюдение, като изображения или видео, заснети от дронове или спътници.

Тези изображения ви позволяват ефективно да наблюдавате състоянието на почвите и културите. Този метод на управление на земеделските дейности привлича все повече внимание от страна на фермерите, тъй като спомага за намаляване на разходите и подобряване на околната среда.

Какво представлява прецизното земеделие и какви са перспективите за неговото прилагане?

Прецизното земеделие е върхът на настоящия етап от земеделската революция, започнала в началото на 20 век в резултат на автоматизацията. Тя продължи през 1990 г., когато бяха въведени нови методи за генетична модификация на културите.

За да разберете принципите на самата методика, първо трябва да определим какво представлява тя и какви са ползите от нея за фермерите. Накратко, тук имаме концепция, която включва наблюдение, измерване и реагиране на външната и вътрешната променливост на културите в полетата с помощта на информационни технологии (IT).

Основната цел на системата определя нейните предимства. Този подход описва изискванията към културите и почвите за оптимална производителност, от една страна, и опазването на ресурсите, устойчивостта и околната среда, от друга. Този метод на редовно проследяване на процесите помага за решаване на най-важните селскостопански проблеми: прекомерна употреба на ресурси, високи разходи и разрушително въздействие върху околната среда.

Базови технологии, използвани в земеделието

Днес най-новите научни и технологични открития улесняват живота на фермерите и им позволяват да се справят с различни предизвикателства по-бързо от всякога. Предвид многото налични методи, земеделските производители естествено искат най-добрия и ефективен продукт срещу парите си си. И така, с кой метод е добре да започнете?

Оценката на плюсовете и минусите на всяка конкретна технология, мониторингът със спътници и друго оборудване за прецизно земеделие може да се разглежда като най-икономичния и достъпен вариант. Инструментите за пространствени изображения и интерпретация, използвани в прецизното земеделие, позволяват на фермерите да разпознават проблемните пропуски, да решат кой метод да приложат в целевата област и да изчислят най-доброто време за това.

Цяла категория продукти, посветени на прецизното земеделско стопанство ще откриете в онлайн каталога на фирма Евроагро. Ще получите също експертна консултация, относно възможностите за интеграция на различни интелигентни решения във вашето стопанство.

Alex Georgiev