4 предизвикателства, които счетоводител в земеделието трябва да посрещне

Счетоводството се наложи през последните години една от най-търсените длъжности, а нуждата от счетоводни кантори все още не може да покрие дори и малка част от нуждите на пазара.

Появи се едно неписано сегментиране, което специализира всяка счетоводна фирма в определена област. Един се насочва към обслужване на фирми от туристическия бранш, втори – към здравното обслужване, а трети – към селското стопанство.

Това позволява да се постигне едно значително по-високо експертно ниво. Което води до по-успешен бизнес, по-малък процент допуснати грешки, а с течение на времето и до натрупване рутина и ноу хау в съответния сектор.

Кои с четирите предизвикателства, които счетоводителят трябва да посрещне в селското стопанство

За да се води умело и експертно счетоводство на едно средностатистическо селскостопанско предприятие, наличието дори и на най-качествения софтуер не е достатъчен за да гарантира успех.

Необходимо е да се вложи опит и експертност, които трябва да се комбинират с достатъчно личностни качества. Едва тогава може да се говори за истински професионализъм, който да поведе бизнеса към успех. И все пак ето на кои четири предизвикателства трябва да е готов да отговори един истински експерт:

1. Да използва най-съвременните програми

Разбира се, излишно е да се споменава, че ползването на всички най-съвременни програми в счетоводното обслужване е една наистина неделима част от успеха на селскостопанското предприятие.

Това ще позволи по-добро развитие на земеделския производител, тъй като е изключително важно за постигането на възможно най-добро финансово управление от страна на счетоводната кантора.

2. Да е наясно с актуалното състояние на всяка фирма

Независимо колко е важно счетоводната кантора да разполага с най-съвременния софтуер, определено е от по-голямо значение не толкова счетоводните програми, колкото това как точно се борави с тях и докъде се простират уменията на експертите да предложат качествени счетоводни услуги, независимо къде са позиционирани.

Тук трябва да се постави акцент на възможността и умението за проследяване на информация по фирми, парцели, по наемодатели, по продукция и още много други подобни параметри. Трябва да се създава добра база за прилагане на производствен анализ.

3. Създаване на различни сценарии

Селскостопанския бизнес е винаги под напрежение, а всяка една реколта е изложена на голям риск докато настъпи момента тя да се прибере. Това означава, че ако една кантора е приела предизвикателството да обслужва именно този сектор, тя трябва да посрещне и всички отговорности, които произлизат от това.

За да се изправи счетоводната кантора пред това предизвикателство, трябва да се създаде хипотетичен сценарии за действие при различни стечения на обстоятелствата в бизнеса. Това включва проследяване на стойността на активите, пазарите, данъците и много други.

4. Синхронизиране с политиката на държавата

При вземане на важни бизнес решения в областта на селското стопанство е от изключително голямо значение това каква политика има държавата в съответната област.

За да се случи всичко по възможно най-благоприятния начин за производителя, един опитен и добре запознат с работата си счетоводител трябва да му предостави информация за възможностите за финансиране от страна на държавата и Европейския съюз.

Трябва винаги да се отчитат разликите в политиката, които страна има по отношение на различни производства и сектори.

Dob4o

Подробна информация как може да купувате от китайския Aliexpress с намаления и промоции. Безплатна информация за Колактив 3 на Аквасорс, който се предлага в сайта kolastra.eu.