Пораженията от боклука, които често се подценяват

Не е тайна, че рано или късно ще дойде време, когато трябва да съберете сили и да спасите жизненото пространство от всички боклукчета в дома.

Всъщност последствията и пораженията дори от битовия боклук в дома са много и всички сериозни:

Замърсяване на почвата, чрез домашния боклук и отравяне на подземните води по време на разлагането;

Унищожаване на озоновия слой;

Отравяне на хора и животни с токсичен дим в резултат на изгаряне от депа;

Изхвърляне на местообитание за насекоми, птици и гризачи, които носят вектори на инфекция и причиняват епидемии;

Токсични вещества, падащи в атмосферата, падат на земята като кисели дъждове;

Неразрешените сметища в градовете, които са източници на неприятни миризми и привличат бездомни животни.

Дори претъпканият боклук може да причини много неудобства на жителите. Прочетете сега за станция за опразване на жилища от боклука.

И сега си представете, колко щети на околната среда и човешкото здраве ще бъдат причинени от сметища с площ от няколко хиляди хектара.

 

 

 

 

 

 

Ekaterina Georgieva