Кредит за безработни: Какво е важно да знаем?

tvoiacredit - отпускане на кредит с лошо цкр

Взимането на кредит може да бъде рисковано решение, особено за хора, които са безработни.

Видове кредити за безработни:

 • Социални кредити: Тези кредити се отпускат от държавата или от неправителствени организации на хора с ниски доходи, включително безработни. Те обикновено се предлагат с ниски лихвени проценти или без лихви и с дълги срокове за погасяване.
 • Кредити с гаранция: Тези кредити се обезпечават от залог, като например недвижимо имущество или автомобил. Те могат да се предлагат с по-ниски лихвени проценти от кредитите без гаранция, но има риск да загубите залога си, ако не можете да изплащате вноските.
 • Кредити за малък бизнес: Някои банки и кредитни съюзи предлагат кредити за малък бизнес на хора, които искат да започнат свой собствен бизнес. Тези кредити могат да бъдат трудни за получаване, но могат да ви помогнат да реализирате вашата бизнес идея.

Фактори, които безработните трябва да вземат предвид при кандидатстване за кредит:

 • Вашата кредитна история: Вашата кредитна история ще играе важна роля при определянето на лихвения процент и условията на кредита, които ще получите.
 • Вашите активи: Ако имате активи, като например недвижимо имущество или автомобил, те могат да ви помогнат да получите по-добър кредит.
 • Вашият план за работа: Кредиторите ще искат да знаят как планирате да си намерите работа и да изплащате кредита.
 • Размерът на кредита: Не кандидатствайте за кредит за по-голяма сума, отколкото можете да си позволите да изплатите.
 • Лихвените проценти: Сравнете лихвените проценти на different lenders преди да вземете решение.
 • Такси: Обърнете внимание на всички такси, свързани с кредита, като например такси за кандидатстване, такси за обработка и такси за закъснение.

Съвети за безработни, които кандидатстват за кредит:

 • Сравнете офертите на different lenders преди да вземете решение.
 • Прочетете внимателно условията на договора за кредит, преди да го подпишете.
 • Не кандидатствайте за кредит, освен ако не сте сигурни, че можете да си позволите да го изплатите.
 • Консултирайте се с финансов специалист, преди да кандидатствате за кредит. Финансов специалист може да ви помогне да прецените дали кредит е подходящ за вас и да ви помогне да изберете най-подходящия продукт за вашите нужди.

Alex Georgiev