Озеленяване и затревяване на площи с райграс

Всеки, който се е занимавал със затревяване, знае, че тази дейност е доста трудна. Затова днес ще ви покажем няколко трика, които дават максимален резултат при озеленяването на тревни площи с тревна смес.

Като за начало ще обобщим поддръжката на зелените дворни площи през пролетта

В началото на сезона тревата изисква първо косене. Добре е да започнете с килима, след което да пристъпите към аериране на тревната площ. Този метод е свързано с озеленяването и е много добър за тревата. С него можете да отстраните сухата трева. Следва да изравните допълнително терена и накрая да валирате. Трябва да засеете тревното семе и амониевата селитра върху площите, след което обилно да полеете.

Добре е тревата да се окосява на около 5 дни, както и да се полива всеки ден с изключение, когато вали. Самото аериране трябва да се прави два пъти в сезона.

След като обобщихме поддръжката, ред е да обърнем внимание на озеленяването

Преди да затревите с тревна смес, трябва да заравните терена. Той трябва да е валиран няколко пъти, след което се прави засяване с райграс. Добрата норма на райграс е около 5 кг за 100 кв. м., а за амониевата силитра около 3, 4 кг. След затревяването отгоре се полага тънък слой от хумусна почва около два сантиметра, която се валира. Полива се сутрин и вечер. Тревата ще поникне до две седмици и се окосява.

От тук нататък следва ежеседмична поддръжка, която изисква косене и поливане. Ако разполагате с голяма площ, която искате да озелените, препоръчително е да се обърнете към специалисти по озеленяване, за да може затревяването да бъде икономично и механично. Освен това ще имате нужда от специална поливна система.

Но какво и да решите да правите, трябва да полагате постоянни грижи. Обичта към природата и близките е ключ към щастието.

Източник: http://ddrom.net/

Alex Georgiev