Кои са главните предпоставки за получаване на кредит?

Всеки знае, че предпоставка за получаване на кредити е доказването на стабилен доход. Самият факт, че притежавате такъв, е гаранция за получаване на заем. Размерът на дохода обаче също е важен, макар че той може да повлияе по-скоро на параметрите на заема – максималната сума, срок и процент.

Приходите за физическите лица са месечните заплати, които те получават на работното си място. Предоставяйки документи за доходите си в предходни периоди, вие вече си гарантирате отпускането на кредит, защото в този случай се добавя още един ключов фактор – доказателство за стабилността на вашите доходи.

Но как биха стояли нещата, ако се опитвате да получите кредит за първи път? В този случай е от полза да докажете, че сте работили достатъчно дълго на текущата си работа (обикновено се изискват минимум три месеца, ако кандидатствате за малка сума).

Ако сте опитен кредитополучател, това променя положението. В този случай коректността ви при изплащане на предишните кредити е от ключово значение. Тя може да бъде проверена в кредитния регистър. Това е инструмент за вътрешна употреба и логиката, която следват кредитните фирми и банки е проста – ако успешно сте изплатили няколко кредита без груби нарушения, особено без просрочен дълг в момента, тогава няма проблем да ви бъде отпуснат и нов кредит. В противен случай може да ви бъде отказано. Лошата кредитна история е доказателство за лошото качество и ненадеждността на вашите доходи в миналото. Затова и такива клиенти се гледат „под лупа“.

Ето защо, ако се е случило така, че преди време сте оставили необслужвани ваши кредити, по-добре би било при първа възможност да ги изплатите, за да може да изчистите кредитното си досие и отново да се върнете в „отбора“ на надеждните кредитополучатели. Това е много важно в днешно време, когато динамиката на живота и други фактори постоянно изискват използването на кредитни услуги.

Източник: invest-news.eu

 

Alex Georgiev