Видове терасиране на овощна градина

Изборът на мястото, когато се прави овощна градина, е от голямо значение. Ако теренът е наклонен, каквито са повечето вилни места, може да се направи на тераси. Ако теренът е с наклон до 12 градуса, няма нужда от тераси. Ако е с по-голям наклон, е задължително да се извърши терасирането, с цел да задържа почвата при проливни дъждове, по-лесно се обработва почвата и се запазва влагата по-добре.

Терасите обикновено се изграждат с каменни зидове. Терасирането се извършва преди засаждането на дърветата. Това позволява да се определи широчината на терасните платна. За сега най-ефективна се оказва ширината от три до четири метра. Ако наклонът е по-голям, платното се стеснява. Тогава дълбочината на реголването се увеличава, а и поливането на дръвчетата, става по-често.

Самият каменен зид се прави от специално донесени камъни или пък от извадените от градината.

 

Има няколко начини за изграждане на каменния зид:

– Отвесен. Задължително се циментира.

– Полегат. Той може да бъде със спойка или без спойка.

– Полегнал с отстъп. Неговият първи ред с камъни се циментира и всеки следващ ред е с 5-10 см. отстъп. За такъв зид са необходими четвъртити камъни, павета, елементи от предишна постройка или от зид.

Независимо от вида на терасата, дърветата не бива да се засаждат в близост със самия зид. Развитата мощна коренова система може да го разруши, а недостатъчната влага и слънчевото греене не са подходящи за нормалния растеж на овощките.

Дърветата се засаждат на 1-1.5 метра от зида.

Втората важна задача, е да се провери степента на влажност. Това се установява по горния почвен пласт. Той е обработван, наторяван, отводняван, напояван и вероятността за грешка е голяма. За тази цел се правят два-три изкопа на дълбочина два метра на различни места. По разположението на пластовете на отвесната страна се прави преценка за годността на почвата, но най-добре е да се извърши преценката от специалист.

За да се разбере дали е нормална влажността на горния почвен слой, се изкопават няколко ямки на различни места с размери 30х40х20. Изкопаната пръст се размесва, взима се в шепата и с нея се прави топка. Влажността е над 60% и няма нужда от поливка. Ако пръстта в шепата се разпилее, време е за поливка. Но това се извършва на по-късен етап, след като вече градината е изградена. Основната цел тук е да се провери за наличност на вода в новата градина.

Източник: Новини от Разлог и региона – pirin24.bg

Alex Georgiev