Защита на здравето и безопасността на работното място

Наясно ли сте с факта, че бихте могли да бъдете изложени на риск по време на работа? Какви са професионалните опасности, с които може да се сблъскате на работното място? Прочетете тази публикация, за да разберете кои са те.

Професията, по дефиниция, е основната дейност в живота на човек, с която всеки от нас се занимава, за да печели пари. Всяко занимание идва заедно с определени опасности. Човек трябва да предприеме необходимите мерки за безопасност, за да защити живота си. Основна отговорност на организациите, работещи с човешки ресурс, е да се грижат за безопасността на своите служители.

За вас е важно да разберете различните опасности, които имат различните професии. Но преди да се задълбочите по темата, трябва да знаете какво представлява опасността. Опасност е нещо, което може да се окаже вредно ако не се контролира. За да се измери степента на рисковете, свързани с дадена професия, е необходимо да се анализират опасностите на работната среда и тези, които могат да възникнат на някое от нивата на производство. Необходимо е да се приложат подходящи и своевременни мерки за гарантиране на безопасността на работното място. Ето някои видове опасности в работна среда.

Електрическите и осветителните системи, котлите, парните машини и оборудването включват рискове от опасност от пожар. Всяка неизправност в работата на машината или повреда в изпълнението на промишлените процеси може да доведе до сериозна заплаха за цялостното благосъстояние на работниците. Изкуствено поддържаните условия за температура и налягане също могат да се окажат вредни за служителите, работещи в изкуствена среда.

Замърсяванията, които са в резултат от някои промишлени процеси, могат да се превърнат в сериозна опасност за здравето. Големите машини, използвани в промишлеността, създават шумово замърсяване. Опасните синтетични химикали, отпадъчните продукти от промишлени процеси, дим и други опасни газове, които са вторичен продукт, създаден в следствие от химическите процеси, представляват сериозна заплаха за здравето и благополучието на работниците.

 

Източник: орган за контрол „ЕМ-ТЕСТИНГ“ ЕООД

Alex Georgiev