НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЕСТРИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

През 1901г. сестрите се обединяват в първата професионална организация „Света Троицка община.” През 1924г. се създава сестринско дружество, което след 1944г. се влива в Профсъюза на здравните работници. През 1991г. се създава Български съюз на полувисшите медицински специалисти, шест години по-късно е учредена Българската асоциация на ръководителите и преподавателите по здравни грижи, паралелно съществува Национално сдружение на специалистите по здравни грижи.

Тези отделни съсловни организации не могат да обединят съсловието и да защитават успешно неговите каузи. Поради което през 2003г. те се обединяват в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, която създава мощни регионални органи, започва издаване на специализирано сестринско списание, бори се и налага редица законови и нормативни промени в полза на своите членове, професията и нейното развитие.

Разработена е стратегия за развитие на здравните грижи в Р България. Създаден е функционален регистър на членовете на професионалната организация.съществува Международен сестрински съвет, на който БАПЗГ е член от 2008г. европейски форум на националните сестрински и акушерски организации, Европейска сестринска федерация.

Източник: Ромски информационен център –  ric-bg.info

 

 

Alex Georgiev