Гимназията в АЕА

Американо-английската академия се създава през 1992 година в София. През последните 25 години  частната Академия взима водещо място в ТОП 10 на недържавните училища в София и е една от най-добрите частни образователни институции  в България.

Като международен образователен лидер, само шепа училища са акредитирани като Американо-английската академия.

Гимназията (High School)в АЕА е последната стъпка в получаване на диплома за средно образование и кандидатстване за най-добрите университети в света. Възпитаниците на гимназията изграждат собствени начини за когнитивна и комуникативна дейност, като Академията им осигурява възможност за получаване на информация от различни източници, която те да могат да обработят себе си, както и да използват придобитите знания в ежедневието.

За да се формират основните правомощия, учениците следва да бъдат включени в индивидуалния дизайн на своето последващо обучение и проучването за подходящ колеж или университет. АЕА нарича този процес създаване и защита на индивидуален образователен проект от страна на гимназистите.

Образованието в гимназията предлага задоволяване на образователните потребности на учениците на едно значително по-високо ниво. Очакванията на училището в този курс на обучение е свързано с самоинициативата, самоподготовката и планираното на  бъдещо на висше образование. В зависимост от нуждите на учениците в отделните класове или групи се разпределят допълнителни обучения, чието изучаване в училище е компонент на учебната програма. Извънкласните занимания осигуряват адекватно ниво на обучение, което след завършване на гимназията да допусне учениците до най-престижните висши учебни заведения във Великобритания и САЩ.

За учениците, които вече са взели решение в каква посока ще продължи тяхната  специализация, се извършва цялостна подготовка.

Контролът върху спазването на образователното равнище на учениците, както и най-високите стандарти за качествено образование, гарантират положителния резултат на всички възпитаници на American school of Sofia на кандидат-студентските изпити.

На учениците, които имат завършен 11 клас и са преминали окончателно сертифицирането, които се издават дипломи за среднообразование. Завършилите ученици, които имат високи академични постижения се присъждат грамоти за отличие.

Източник: http://ric-bg.info/

Alex Georgiev