Има ли значение качеството на хостинга за оптимизацията?

soptimizationДостъпността и бързината на зареждане на сайта има значение и за оптимизацията на сайта, по тази причина следва да бъде подбран качествен хостинг от компаниите в България.
Полезен инструмент за анализ може да бъде Google PageSpeed Insights – чрез него може да се анализира бързодействието на вашия сайт за различни устройства.

Някои фактори в оптимизацията, които се очертава да бъдат важни за увеличаване на посещенията и успеха в класирането на вашия сайт в Google?
– Качество на съдържанието – т.нар. Content Marketing ще продължи да бъде водещ за оптимизацията и увеличаването на посещаемостта на вашия сайт, a Panda разбира се остава важна част от алгоритъма на търсене на Google
– Социализацията или социални сигнали – много ясно се очертава тенденцията социалната обвързаност да има голямо значение за оптимизацията като цяло, тъй като се търсят алгоритми, които да доближат максимално релевантността на резултатите до реалния живот или социалния елемент в препоръките
– Ориентацията към мобилни устройства и Responsive Design – предвид много големия ръст на ползването на мобилни устройства, силно се увеличава и дела на търсенията от мобилни устройства, което очертава ясната тенденция за засилване на значението на мобилното SEO
– Локализацията или локално търсене – разбира се има много по-голямо значение за локални бизнеси в големи държави, но и в страната може да има сериозен положетелен ефекти за опредлени локални бизнеси при реализиране на ефективно локално SEO.
– Видео съдържанието – видео съдържанието добива все по-голяма сила както поради увеличаването на популярността на видеопорталите, но най-вече поради засиленото значение при изгражднето на структурирана мрежа от линкове от текстове свързани с видео клипове от големите видео портали.
– Микроформатите – много добър подход за акцентиране и увеличаване на процента на посещаемостта на сайта, дори и без промяна в класирането в Google.

Alex Georgiev