КАКВО СЕ ПРОМЕНИ СЛЕД ЗАКОНОВИТЕ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ФИРМИТЕ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ

Миналата пролет българските депутати приеха закон, ограничаващ лихвите на небанковите финансови институции, даващи пари назаем. На практика промени не настъпиха. Лихвите са пак същите, но под друго име. Вместо лихви има такса за експресно кандидатстване, такса за поръчител под наем, такса посещение, застраховка и още много други названия.

Едни от най- скъпите кредити са т. нар кредити онлайн. Не ми беше ясно какво точно прави този заем толкова скъп. Затова реших да разгледам подробно въпроса. Потърсих оферти на всякакви фирми , предлагащи бърз заем. Наистина бързите кредити онлайн са с най- голямо оскъпяване. Попаднах на фирма Minizaem.bg, с адрес www.minizaem.bg, която предлага изцяло онлайн кредити. Продуктите с е предоставят без кой знае какви големи изисквания. Ако имаш временно затруднение, този вид кредити ще ти спести много време и главоболия. След като подробно се запознах с условията, разбрах, че фирмата предлага кредити без трудов договор. Това е безкрайно рискова стъпка. Ако клиента няма трудов договор, каква ще е гаранцията, че ще може да плаща кредита си месеци наред. Може би затова са предвидили и отпускането на заем до заплата. Така заетата сума се връща в рамките на 15 до 30 дена, като се заплаща лихвата за месеца, освен заетата сума. Ако се случи да не можете да се издължите в рамките на договорения период. Кредиторите са предвидили вариант за удължаване на срока за изплащане. Трябва да се плати лихвата за изтеклия период. Наименованието на тази лихва е обикновено такса за удължаване на периода.

Компаниите, предлагащи кредити онлайн, не могат да видят своя клиент. Преценката на платежоспособността му е само на база данните, които е предоставил и справките в регистрите. Мнението е само обективно. Често се допускат грешки при подобно оценяване. По високите лихви играят ролята на застраховка, че се възвърне една по- голяма част от сумата, дадена назаем.

Ще дам един малък пример. Иван има нужда от пари за лечението на майка си. Той не работи на трудов договор. От много години насам е строителен работник и договорите му са до завършване на обекта. Никоя банка няма да му отпусне нито лев. Затова съществуват фирмите за бързи кредити, които отпускат кредити на хора като Иван. Разбира се, това е рисковано, защото Иван може след приключване на обекта да не бъде нает на работа отново и да изпадне в невъзможност да си плаща вноските по кредита. Ето защо, лихвите тук са много по- високи. Да могат да си гарантират с плащането още на първите вноски, покриването на заетата сума. Ако възникне някакъв проблем, то загубата няма да е тотална. Отпускането на кредити само срещу лична карта често води до значителни загуби на компаниите за бързи кредити. Но хората, които се трудят без трудов договор също имат право да ползват кредити. Предоставянето на тази възможност и оправдаването на доверието, което фирмата гласува на клиента, води до много бонуси във времето и облекчаване на процедурата по отпускане на следващ кредит.

Затова, ако сте одобрен за подобен кредит, старайте се да си го плащате коректно. Това ще повиши доверието към вас не само от страна фирмата, която ви е отпуснала кредита, но и от страна на лизингови дружества, а защо не и на банките?!?

admin